ნაცარქექია და საქართველო (ზღაპარი დიდებისთვის)

ეს პატარა წერილი („ზღაპარი“) ეძღვნება შემდეგ საკითხს: დავივიწყოთ, თუ გავიხსენოთ „ნაცარქექია“? ვართ თუ არა, ნაცარქექიები? განსხვავება ნაცარქექია-ფიქრსა და ნაცარქექია-მოქმედებას შორის

Read more