ბუკერის საერთაშორისო პრემიის შორთლისტი

ბუკერის საერთაშორისო პრემიის საორგანიზაციო კომიტეტმა ჯილდოს პრეტენდენტების ექვსკაციანი სია გამოაქვეყნა.

Read more