დღესასწაულის შემდგომი დეტოქსი: კიტრის წყალი და სმუსი

დღესასწაულების შემდეგ, როდესაც დარღვეული გვაქვს კვების რეჟიმი, სხეულის ფორმები და ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად იცვლება.

Read more