ფლუქსუსი

„ფლუქსუსი – … ხუმრობის, თამაშის და დუშანის ნაზავი“

მეოცე საუკუნის შუა ნახევარში უამრავი ახალგაზრდა მხატვარი, პოეტი, შემოქმედი ქმნიდა ან ცდილობდა შეექმნა განსხვავებული, ახალი წინააღმდეგობრივი მოძრაობები ხელოვნებაში. ცდილობდნენ საზღვრები

Read More